TEAMBUILDING
  • TRANG CHỦ / TEAMBUILDING
  • 07/02/2022
    • Trải nghiệm thiên nhiên đa dạng sinh thái tại Vườn Quốc Gia Lò Gò - Xa Mát. • Tham gia chương trình TEAMBUILDING “WE ARE ONE”Với mục đích” Muốn Đi Nhanh,Bạn Đi Một Mình, Muốn Đi Xa Bạn Đi CùngNhau”. Đoàn Kết-Chia Sẻ- Yêu Thương giúp Bạn thành công& giúp một tập thể Đại Thành Công” • Cùng nhau thưởng thức “Ẩm Thực Lò Gò “ do chính tay đồng đội cùng nhau chế biến qua chương trình”We Are A Family”